A.I.C.O.

SERIE
ActionAnimeKrimiSonstigeThriller
Japan • 2017
Jetzt anschauen
Regisseur(e)
Kazuya Murata
Schauspieler
Haruka Shiraishi, Yusuke Kobayashi, Makoto Furukawa, Taishi Murata, Kaori Nazuka, M・A・O, Ryota Takeuchi, Ai Kayano, Toru Okawa, Takehito Koyasu, Atsuko Tanaka
Sprache
Deutsch, Englisch, Französisch, Japanisch, Türkisch
Untertitel
Ja