Alice in Borderland

SERIE
Japan • 2020
Jetzt anschauen
Schauspieler
Kento Yamazaki, Tao Tsuchiya, Nijiro Murakami, Yuki Morinaga, Keita Machida, Ayaka Miyoshi, Dori Sakurada, Aya Asahina, Shuntaro Yanagi, Yutaro Watanabe, Ayame Misaki, Mizuki Yoshida, Tsuyoshi Abe, Nobuaki Kaneko, Sho Aoyagi, Riisa Naka
Sprache
Deutsch, Englisch, Französisch, Japanisch, Russisch
Untertitel
Ja