Beastars

SERIE
Japan • 2019
Jetzt anschauen
Schauspieler
Chikahiro Kobayashi, Sayaka Senbongi, Yuki Ono, Atsumi Tanezaki, Junya Enoki, Yuma Uchida, Takeo Otsuka, Naoto Kobayashi, Yoshiyuki Shimozuma, Nobuhiko Okamoto, Fukushi Ochiai, Takaaki Torashima, Sayumi Watabe, Genki Muro, Yuichi Iguchi, Yuko Hara, Ikuto Kanemasa, Ouchi Akane, Hibiku Yamamura, Sakura Ando, Akio Otsuka, Mitsuaki Hoshino, Kenyu Horiuchi, Yuki Kaji, Taiten Kusunoki, Subaru Kimura
Sprache
Deutsch, Englisch, Französisch, Japanisch, Russisch
Untertitel
Ja

In dieser Welt leben wilde Tiere aller Art. Ein sanftmütiger Wolf wird vor dem Hintergrund eines Mordes an seiner Schule von seinem Jagdinstinkt übermannt.

Quelle: themoviedb