Wa-shoku: Sushi & Mehr

2015
Jetzt anschauen
Regisseur(e)
Junichi Suzuki
Schauspieler
Noritoshi Kanai, Katsuya Uechi, Nobuyuki "Nobu" Matsuhisa, Tyson Cole, Isao Hatano, Tomomi Inada, Atsuko Kohata, Yasuo Kumoda, Shigetoshi Nakamura, Keizo Shimamoto, Joel Robuchon, David Bouley
Sprache
Deutsch
Untertitel
Nein