Folge 25, Pups Save Baby Humdinger/Pups Save a Pinata