Folge 4, David Beckham vs. Gareth Bale(David Beckham vs Bale)