Das perfekte Dinner - Tag 1: Judith, Aachen

Info • Mo., 12.12. • 58 Min.
Judith, 45 Jahre: Motto: "Oche han ich för ze frecke jeär" Vorspeise: D'r Vöörspann - Poschwerk met Puttes än Rivkoch Hauptspeise: Et Houptstöck - Öcher Moore-Jemös onger huechjestouchtem Jedöns Nachspeise: De Krüenong - Dreij schönnen Fiffi's met Prente, Öcher Schokelad än Nonnevötzjere