Aggretsuko

SERIE
Japan • 2020
Jetzt anschauen
Schauspieler
Kaolip, Komegumi Koiwasaki, Maki Tsuruta, Sohta Arai, Rina Inoue, Shingo Kato, Yuki Takahashi, Chiharu Sasa, Yuki Kaji, SAYUMI, RIMA, ARISA, Rarecho
Sprache
Deutsch, Englisch, Französisch, Japanisch, Russisch
Untertitel
Ja