High-Rise Invasion

SERIE
Japan • 2021
Jetzt anschauen
Schauspieler
Haruka Shiraishi, Shiki Aoki, Akira Sekine, Junya Enoki, Yuuichirou Umehara, Megumi Ogata, Shoya Chiba, Makoto Furukawa, Seiro Ogino, Koji Yusa, Chika Anzai, Asami Seto, Shizuka Ito, Juri Kimura, Kaito Ishikawa, Yoko Hikasa, Jun Fukuyama
Sprache
Deutsch, Englisch, Französisch, Japanisch, Russisch
Untertitel
Ja